Genel

Deizm ve Teizm Arasındaki farklar

Deizm ve Teizm Arasındaki farklar nelerdir
Deizm ve Teizm Arasındaki farklar

Deizm ve Teizm arasındaki farklar, hem teolojide hem de felsefede deizm ve teizm, bir tanrının ya da tanrıların var olduğu ancak bu tanrının ya da tanrıların dünya üzerinde çok az etkisi olduğu ya da hiç etkisi olmadığı inancını belirtmek için kullanılır. Aralarındaki fark, bir tanrının varlığının lehinde ya da aleyhinde olan kanıtlara ne kadar ağırlık verildiğinde yatmaktadır. Deistler, doğanın gözlemlenmesi gibi yollarla bir tanrının varlığı lehinde ya da aleyhinde mantıklı argümanlar üretilebileceğine inanır. Teistler ise bir tanrının varlığının tarihsel ya da arkeolojik kanıtlarla ya da Hıristiyanlık veya İslam gibi Hıristiyanlık öncesi dinlere atfedilen mucizelerle kanıtlanabileceğine inanır.

Teizm ve deizm yüce bir varlığa inanmaları bakımından benzerdir, ancak fark yaratan buradan nereye gittiğimizdir. Deistler duaya ya da herhangi bir organize dine gerek olmadığına inanırlar çünkü Tanrı’nın bizim bağımsız düşünen ve kendi yolumuzu bulabilen bireyler olmamızı istediğini düşünürler. Teistler ise her şeyi seven, her şeyi bilen ve yaşamları boyunca kendilerine rehberlik edecek bir Tanrı’ya inanırlar.

Deizm Ve Teizm Arasındaki Farklar Kısaca

Deizm, Tanrı’nın var olduğuna ancak dünyaya müdahale etmediğine dair bir inançtır; teizm ise Tanrı’nın yarattıklarıyla fiziksel olarak etkileşime girdiğini söyler.

Deizm ve Teizm Arasındaki Temel Farklar

Deizm ve teizm Tanrı’ya ilişkin iki farklı bakış açısıdır. Akıl ve deneyim yoluyla bilinebilecek olanın ötesine geçen teolojiye vahyedilmiş bilgi denir. Deistler, teistlerin dünyada neden kötülük ya da acı olduğunu anlamak için ihtiyaç duyduklarına inandıkları vahyin yardımı olmaksızın insanın Tanrı’nın varlığını bilebileceğine inanır.

Tüm dinler gibi deizmin de kendine özgü doktrinleri, gelenekleri ve inançları vardır. Deizm ve teizm arasındaki temel fark, deizmin teolojisinde herhangi bir doğaüstü unsur içermemesidir. Daha ziyade, deistler evrenin yaratıcısı olarak Tanrı’ya inanırlar ancak Tanrı’nın herhangi bir şekilde müdahale ettiğine ya da peygamberler veya kutsal kitaplar aracılığıyla insanlıkla iletişim kurduğuna inanmazlar.

Deizm, bilgi ve bilim arayışını vurgulayan bir Avrupa felsefesidir; teizm ise birden fazla tanrıya inanmaktır. Deistler evrim ve birçok türün nasıl ortaya çıktığı gibi doğal olaylara inanırlar. Teistler ise evrim de dahil olmak üzere her şeyi Tanrı’nın yarattığına inanır.

Deizm ve Teizm sembolü nedir diye sorulduğunda Deizm sembolü kesin olarak bilinmekte fakat teizm sembolü yoktur. Deizm nedir diye sorulduğunda en ayrıntılı bilgiyi devam edebilirsiniz.

Deizm ve teizmin her ikisi de bir yaratıcının var olduğu inancına sahiptir, ancak deistler mucizelere inanmazlar. Deistler ayrıca örgütlü dinden kaçınma eğilimindeyken teistler kaçmaz.

Deistler ve Teistler

Deizmin teizmden farkı, deistlerin dünyayla etkileşime girmeyen ya da olayları kontrol etmeyen tek bir tanrıya inanmalarıdır. Teistler ise Tanrı’nın evrene müdahil olduğuna ve onu ilahi olarak kontrol ettiğine inanır. Deistler ayrıca Tanrı’nın varlığının vahiy ya da mucizeler gibi dini inançlar aracılığıyla bilinemeyeceğini savunurlar, oysa diğer dinlerde bunlar Tanrı’nın varlığının kanıtı olarak kabul edilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu