Genel

Deizme Ait Düşünceler

deizme ait düşünceler deist düşüncelere örnekler nelerdir 2022 2023 deizm nedir sorularına ve deizme ait fikirler veriyoruz
deizme ait düşünceler

Deizme ait düşünceler, yaşamdan ve mevcut deneyimden önce yalnızca Tanrı’nın var olduğu yönündeki Deist görüşten esinlenen düşüncelerdir. Deizm düşünceleri genellikle Musevilik, Hristiyanlık ve İslam gibi ruhani temelli dinlerle karşıtlık içinde değerlendirilir. Deizm Düşüncelerine bazı örnekler şunlardır:

Thoughts of Deism’de yazar, erken dönem Amerikan Deistlerinin düşünce ve eylemlerini ayrıntılı olarak inceliyor. Kitap, bu düşünürlerin liberal teolojilerinin yanı sıra dini konularda kurumsal otoriteyi reddetmelerine odaklanıyor.

Deizm, evreni yaratan ancak ona müdahale etmeyen sonsuz, her şeye gücü yeten ve ebedi bir Tanrı’nın varlığını savunan bir doğa felsefesi sistemidir. Deizm, Tanrı’nın dünyanın yaratılmasında veya korunmasında aktif olarak yer almadığını, ancak temel yasalarını bir kez harekete geçirdiğini ve onları asla değiştirmeyeceğini savunur. Deistlerin sembolü olan deizm sembolü alev içinde hac işaretine benzer bir semboldür.

A. Cooper’ın New York Özgür Düşünenlere yaptığı bir konuşma olan Deizm Düşünceleri, “Deizm nedir?” sorusunu mezhepçi olmayan bir şekilde ele almaktadır. Agnostisizm ve ateizm de dahil olmak üzere tüm dini ve felsefi görüşler ele alınmaktadır. Ayrıca genel deist ilkelerin açıklamaları da yer almaktadır.

Deizm, Tanrı’nın yarattığı ve daha sonra yarattıklarını kendi haline bıraktığı inancıdır. Deistler evrenin bir Yaratıcısı ve Tasarımcısı olduğuna inanır, ancak mucizelere veya günlük hayata müdahale eden kişisel bir Tanrı’ya inanmazlar. Deizm düşüncesi organize değildir; daha ziyade kişinin etrafındaki dünyayı nasıl algıladığını tanımlar.

Deistler Tanrı’ya inanıyorlardı ama O’nun dünyaya müdahil olmak istediğine inanmıyorlardı. İnsanların özgür iradeye sahip olduğunu ve hayatlarını istedikleri gibi yaşayabileceklerini düşünüyorlardı.

Benim inancıma göre Deizmin Tanrısı bize hayatta takip etmemiz için basit ve doğrudan bir yol vermiştir. Bu harika dünyadaki deneyimlerimden ve etkileşimlerimden edindiğim bu düşünceler aracılığıyla size Deizm’in inançlarını sunuyorum.

Deizm, Tanrı’nın varlığının doğadan ve akıldan bilinebileceği, ancak dini vahiy gerektirmediği inancıdır.

Deistler ateizm, kafirlik ve dinsizlikle suçlanmışlardır, ancak suçsuz olduklarını savunmaktadırlar. Gerçek bir Deist, Tanrı’nın varlığına inanır, ancak kendi yarattığı bir yaratığa saygıyla tapınmaktan yeterince memnun olduğunu düşünür.

Deizm, evrenin doğal yollarla açıklanabileceğini ve Tanrı’nın insan işlerine karışmadığını savunan bir inanç ve felsefedir. Deizm, Tanrı’nın var olduğunu ancak evrenle tamamen ilgisiz olduğunu savunur.

Deizm, örgütlü dine ihtiyaç duymaksızın aklın ve doğal dünyanın gözlemlenmesinin, evrenin bir yaratıcı tarafından akıllı bir tasarımın sonucu olduğunu belirleyebileceğini savunan bir din felsefesidir. Deistler doğaüstü olayların (kehanet, mucizeler ve ilahi vahiyler gibi) gerçeklikte herhangi bir dayanağı olduğunu reddederler.

Deistlerin kötülük sorununa yanıtı, Tanrı’nın evrende düzen ve uyum sağladığını öne sürmek olmuştur. Tanrı’nın niyeti insanların iyilik yapma ve kendisini onurlandırma yükümlülüklerini yerine getirmeleridir, ancak tüm insanlar bu yükümlülüğü yerine getirmez. Buna rağmen, Tanrı eninde sonunda amacına ulaşacaktır çünkü O sonsuz derecede bilge ve adildir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu